Pokušala sam da napišem dva odvojena teksta, o prestanku dojenja i drugoj trudnoći. Međutim, ove