Psihofizička priprema za porođaj je, kao što joj i samo ime kaže, program u kom