Ovaj tekst nije hronološki na redu. Trebalo bi da sada pišem o periodu kada je